Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Quê Ngoại tại Ninh Ḥa.
Hội viên Hội Keep Orlando
Beautiful và Keep America
Beautiful và
Hội International Poetry.
Tổng Thư Kư Hội VAALA
Florida.  Có thơ đăng ở
nhiều tuyển tập và báo chí
cũng như Website.
Tâm niệm viết là để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh và hy vọng góp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

                  

MANG ƠN EM TRONG              GIẤC MƠ VÀNG
 

 

Trời rất lạnh nhưng t́nh em rất ấm
Giọt mưa đông làm ướt đẫm tâm hồn
Nghe hạnh phúc trong căn pḥng thấm đẫm
Ôi t́nh yêu đẹp thắm đoá hồng

Anh ngồi chắt chiu niềm ước vọng
Như chiêm bao niệm khúc thiên đàng
Ôi t́nh ái như là trong mộng
Mang ơn em trong giấc mơ vàng

Đêm lấp lánh triệu v́ sao sáng
Chẳng sao nào bằng đôi mắt em
Môi em mọng và ân t́nh lai láng
Cho đời anh say đắm nụ hôn mềm


 

Trần Minh Hiền 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com