Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

LONG ĐONG

 


 Ảnh họa: Lương Lệ Huyền Chiu

 

 

Nghe bi thơ rỉ mu

Ướt trăng xưa dại khờ

Dng sng buồn đau đu

Em by giờ vu vơ

 

Nơi kht khao v bờ

Tnh yu ơi chy bỏng

Anh m cm nỗi nhớ

Tri qua đời long đong

 

q Trần minh Hiền q
Orlando,
npc 7/10

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com