Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

LO LẮNG

 --- { ---

Lng lo lắng một tương lai bất ổn
Khng bnh an thế giới loi người
i đời sống mun đời vọng động
Anh lm thơ tm những nụ cười

Mưa lng đng trn ma rũ rượi
Xc xao my kn kịt lưng trời
V dng tố tơi bời bối rối
Lắt leo hoa tan r dưới trời
 

trần minh hiền

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com