Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Quê Ngoại tại Ninh Ḥa.
Hội viên Hội Keep Orlando
Beautiful và Keep America
Beautiful và
Hội International Poetry.
Tổng Thư Kư Hội VAALA
Florida.  Có thơ đăng ở
nhiều tuyển tập và báo chí
cũng như Website.
Tâm niệm viết là để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh và hy vọng góp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

LAO XAO
 

 

Em đi v trên nhng ph quen

Thèm 1 chút hương xưa k nim

 Đêm lng l đêm đy nguyt thc

Em mơ màng trên nhng áo xiêm

 

Ta vn biết hoa nào ngt lm

Cho ta say ngày tháng quay cung

Đêm yên tĩnh đêm đy mu nhim

Cho lao xao đi sng v ngun

 

q Trần minh Hiền q
Orlando,
npc 7/10/10

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com