Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

Mời qu vị xem youtube
http://www.youtube.com/watch?v=DuzMuhVzpjw

 

KHAI BT 2012
Trần Minh Hiền

Anh ngồi vẽ những v sao
Vẽ đm thiền niệm r ro cỏ hoa
Lao xao năm mới dung ha
Tnh yu đẹp đẽ , vỡ a long lanh
Ngy mai nắng mới trong lnh
Niềm vui , hy vọng , cng thnh ma xun
Mnh mng hạnh phc trắng ngần
Cnh chim kht vọng hồng trần bay cao

 

  

trần minh hiền 1/1/2012 

   

 

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com