Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

 

 

HY VỌNG

 

                         Tranh: Lương Lệ Huyền Chiu

 

 

 


My th vẫn m chầm lấy mưa
Nhưng m nếu anh ni với em rằng anh muốn my mưa với em th em sẽ bảo với anh l g c chớn
Mo th vẫn vờn chuột mun đời
Nhưng nếu anh ni với em rằng anh muốn mo chuột với em th em sẽ bảo rằng anh khng đin ba trợn
Những chiếc l vng thu vẫn rơi vo hồn em lng đng .
Nhưng nếu anh ni với em rằng anh muốn rơi vo đời em th em sẽ bảo anh l dở hơi nhiều chuyện .

Thi th anh cứ lặng thinh nhn ngắm em hạnh phc, hồn nhin , v tư trong đời sống .
Để mi mi chng ta sẽ l hai thế giới cch biệt nhau trong rất gần hơi thở .
Để ngọn sng dạt do từ biển cả bao la vẫn mun đời lm em đẹp mi .
Anh sẽ lm bờ ct dưới chn em .
Để chiệm ngưỡng đi chn trần của em huyền diệu .

 

Trần minh Hiền
11/2011

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com