Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

HUYỀN ẢO

 


 Ảnh họa: Lương Lệ Huyền Chiu

 

 

Thơ l nhng gic mơ lng l

Trăng l ngun thi hng chim bao

Bin l ni mun phin nhn thế

Em l ma h chy lao xao

 

Mưa l nước mt thi dng bo

My l chăn đp c bu tri

 Sương l mng chn tri huyn o

Tnh l dng mu nng chơi vơi


 

q Trần minh Hiền q
Orlando,
npc 7/11/10

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com