Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

HƯ V

 


 Ảnh họa: Lương Lệ Huyền Chiu

 

 

Em v trong ci người ta

Gp mưa gi đng ta b vu vơ

Xt xa sương khi ơ h

Đng hoang c chy bng m thng năm

Ngn ngang tm bng trăng rm

Ngu ngơ ngy thng ch nm thi gian

Lt lay ngn c b bng

Trn gian 1 kiếp l lng hư v

 

q Trần minh Hiền q
Orlando,
npc 7/14/10

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com