Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

         HOA TN
SẼ ĐẾN MA ĐNG?

  


Anh cắn ngn tay chảy mu
Vẽ vần thơ trn cung đn
Ma Thu đất trời hiền hậu
Em cn chờ đợi ma sang?

Đắng cay rớt trong l vng
Tnh yu đơn ci đến vậy
Dng sng bn đời lng đng
Thin đường c ở trong my

Tri tim lất ly đm ny
Lm thơ cho em nng bỏng
Tm đu chốn no tin cậy
Hoa tn sẽ đến ma Đng?


        
 


           trần minh hiền

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com