Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 


                 

 

EM ĐI VỀ...


 

Em đi về ma thu l rơi
Nghe hạnh phc lang thang ngy lỡ hẹn
Trăng lặng lẽ rải vng tơ sợi
Trn chập chng bờ ct lng qun

Em đi về ma thu lnh đnh
Những con sng vỗ về kht vọng
Nghe chim ht trong vườn định mệnh
Sng n tnh giờ cũng lưu vong


trần minh hiền

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com