Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

EM  Đ  BIẾT

Em đ biết tnh yu nhiều cay đắng?
Sao để hồn vướng luỵ đến ngn năm
Đm nay đối diện mnh thanh vắng
Nghe tnh đm khẽ giọng th thầm

Em đ biết trần gian nhiều ging tố?
hy chắt chiu ngy nắng ấm by giờ
V ao ước một ngy mai gic ngộ
Mong ma đng khng gi buốt ơ hờ

Em đ biết ci đời nhiều gian dối?
Sao cn tin để hối hận hoi
Dng sng chảy m thầm về nguồn cội
Cn yu nhau sao cứ lạc loi
  trần minh hiền

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com