Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Quê Ngoại tại Ninh Ḥa.
Hội viên Hội Keep Orlando
Beautiful và Keep America
Beautiful và
Hội International Poetry.
Tổng Thư Kư Hội VAALA
Florida.  Có thơ đăng ở
nhiều tuyển tập và báo chí
cũng như Website.
Tâm niệm viết là để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh và hy vọng góp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

ĐỨC KHOAN DUNG

  


Con người chúng ta có nhiều đức tính quư mà ai cũng trọng vọng và cố gắng tập luyện để có được. Có người rèn luyện để có ḷng vị tha, bác ái. Có người tin rằng ḷng dũng cảm là quư nhất. Cũng có người cố tập tính thành thực.

Mẹ tôi luôn dạy tôi tính khiêm tốn là quư nhất ở đời. Nhưng đối với tôi, đức khoan dung là quư nhất. Tôi cũng không biết v́ sao tôi lại cho là quư nhất nhưng tôi chỉ biết đó là đức tính mà sẽ cứu thế giới này khỏi tất cả mọi thảm họa. Đức khoan dung bao gồm nhiều yếu tố, đặc tính của ḷng vị tha, bác ái nhưng đức khoan dung sâu sắc hơn nhiều. Đức khoan dung giúp con người hiểu hơn về bản thân ḿnh và tha nhân. Con người vốn dĩ là động vật cao cấp nhưng vẫn c̣n mang nhiều thói tật của loài thú. Con người ai cũng có tiềm tàng ḷng ganh tị, tham lam, óc bảo thủ và sự ham sống sợ chết. Có điều khác là mỗi người tùy theo di truyền và sự giáo dục cũng như các môi trường sinh sống mà thể hiện hay che dấu các tiềm tàng tính xấu này ở những mức độ khác nhau.

Tập luyện đức khoan dung làm cho con người hiểu rơ sự tương đối và hữu hạn của đời sống. Đức khoan dung dạy con người về sự tương quan hữu cơ mật thiết của con người và thiên nhiên cùng xă hội và tha nhân. Con người ai cũng có tội lỗi, sai lầm trong kiếp người của ḿnh. Vấn đề quan trọng là chúng ta biết phục thiện sửa chữa các lỗi lầm và cầu tiến. Một con người hiểu lẽ sống của cuộc đời không bao sợ hăi trước cái chết cũng như không hèn nhát chạy trốn cuộc đời.

Con người khoan dung thương yêu đồng loại và cùng mọi người góp tay xây dựng thế giới này mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Con người khoan dung biết cười biết khóc cùng tha nhân, sống trung thực và luôn vươn lên đến những đỉnh cao mới trong cuộc đời vốn dĩ rất hữu hạn ngắn ngủi này.

Ta cám ơn em đă hiểu những điều ta trăn trở và chia sẻ những điều ta tâm đắc. Ngày mai kia thế giới này sẽ được như anh và em ước nguyện phải không em ?
trần minh hiền trần minh hiền
 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com