Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

 

 

ĐƯA MNH VỀ TRI TIM

 

 

 

Em đi về phố nhỏ

Chở kht khao dại khờ

Anh mơ ngy l cỏ

Nẻo mơ hồ ngu ngơ

 

Như giấc mơ tnh cờ

Tnh yu l đm lửa

Chy hoang vu duyn nợ

Trong hồn người ngn xưa

 

Em sao cn lần lựa

Mơ chi chuyện xa vời

Mưa cn buồn khung cửa

Mỏng manh ma chơi vơi

 

Như phiu du một thời

Giờ cn đy kỷ niệm

Tnh yu l ngy mới

Đưa mnh về tri tim

 

trần minh hiền

orlando ngy 25 thng 7 năm 2012

 

 

HIDING SUN

 

The sun is hiding behind the clouds to peek on the earth

I am looking everywhere to find the inspiration that I research

We gather the flowers petals from the past to distribute to future

I always teach myself to appreciate our wonderful nature

 

The dark sky seems to try to impress the prairie

But it can not understand the substance of the fairy

I collect my coins to throw in the games of battle

The sunshine burns my heart to fair the saddle

trần minh hiền July 25, 2012

 

Trần minh Hiền
7/2012

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com