Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

ĐI L MỘT DNG SNG


  

 

Đời l một dng sng
Chảy qua ngy mong ước
Tnh yu thời vọng động
Xt xa ma long đong

Hạ về cng chy bỏng
Ho hon những đo hồng
Mi em cn thắm mọng
V c cn buồn khng ?

Nỗi kht khao chy lng
Ước mơ đời bay bổng
C cn niềm hy vọng
Cuối chn trời ngng trng

Hoa tươi nở trn đồng
Tiếng đn đm lắng đọng
Đ qua thời hoa mộng
Tim em cn trắng trong ?


 


 trần minh hiền

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com