Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

ĐA HOA HỒNG THẮM TƯƠI

Chạy vng quanh ci đời

Gặp tnh yu lng đng

Đa hoa ma chới với

Xn xao ngy m vang

 

Nỗi hắt hiu địa đng

Dng sng đm đơn lẻ

Em đợi chờ năm thng

Trong ơ hờ chuyến xe

 

Như tiếng chim gọi h

Buồn trong mơ lữ thứ

Em gt hồng gượng nhẹ

Cho n tnh ngất ngư

 

Em mi ngon ngọt lừ

Cho lng anh đắm đuối

Đm lao xao tnh tự

Đa hoa hồng thắm tươi

 

 

 

q Trần minh Hiền q

8/8/09
 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com