Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

                


                    

        ĐẮM SAY EM

 


Tc em di em thả bồng trong gi
Anh kh khờ đem quấn chặt trăm năm
Tnh c phải một lần nn mi nhớ
Những đam m chy bỏng buổi trăng rằm

Mắt em biếc, em nhn đời lng liếng
Hồ xanh trong soi bng thin đng
Em liếc liếc, ưu phiền anh tan biến
Tnh yu ơi, kỳ diệu, huy hong

Mi em mọng. em lm anh m đắm
Một lần hn, vạn kiếp si tnh
Anh ngần ngại ngập ngừng bn tri cấm
Thm trăm năm một ci đi mnh

Ngực em trẻ, tuyệt vời, anh khao kht
Một ngn năm tu luyện sắp thnh
Anh vứt hết, m cuồng trong khc nhạc
i n em, tnh tự khc duyn lnh

 


trần minh hiền 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com