Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

CUỒN CUỘN
 


 Ảnh họa: Lương Lệ Huyền ChiuNhư ngọn lửa nơ rừng khuya đ tắt
Tm hồn anh l bo đin cuồng
Ngi sao chết vũ trụ buồn im bặt
Một dng sng kh cạn đầu nguồn
Nhn con sng bạc đầu cuồn cuộn
Chy lung linh hạnh phc tuyệt vời
i hạnh phc 1 đời lỡ muộn
Rất long lanh ngy thng chn trời

 

q Trần minh Hiền q
Orlando,
npc 7/20/10

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com