Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Quê Ngoại tại Ninh Ḥa.
Hội viên Hội Keep Orlando
Beautiful và Keep America
Beautiful và
Hội International Poetry.
Tổng Thư Kư Hội VAALA
Florida.  Có thơ đăng ở
nhiều tuyển tập và báo chí
cũng như Website.
Tâm niệm viết là để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh và hy vọng góp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

                  

CHO T̀NH YÊU ĐẸP NẮNG HOA ĐÀO
      

 

Anh vẫn viết những bài thơ bằng máu
Từ trái tim một kẻ dại khờ
Vẽ hy vọng trên cát vàng hiền hậu
Để ngày xưa sóng vỗ xa bờ

Ôi đời sống biết t́m đâu nỗi nhớ
Trên hoang vu ngày tháng chập chùng
Trăng vẫn đẹp ngàn đời duyên nợ
Muốn ôm em quên hết băo bùng

Trong kỷ niệm ta t́m ra ấm cúng
Những ngày xưa vời vợi ngọt ngào
Anh muốn nói lên lời xưng tụng
Cho t́nh yêu đẹp nắng hoa đào


trần minh hiền


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com