Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Quê Ngoại tại Ninh Ḥa.
Hội viên Hội Keep Orlando
Beautiful và Keep America
Beautiful và
Hội International Poetry.
Tổng Thư Kư Hội VAALA
Florida.  Có thơ đăng ở
nhiều tuyển tập và báo chí
cũng như Website.
Tâm niệm viết là để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh và hy vọng góp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

 

 

Cho SINH NHẬT EM  3 Tháng 4

 

                      

Chắc em hiểu anh yêu em nhiều lắm

Sinh nhật em anh tặng ân t́nh

Đêm nay gió ru đời muối mặn

Câu gừng cay ai biết cho ḿnh

 

Thêm tuổi mới anh chúc em hạnh phúc

Nhiều niềm vui và những an lành

Những thách đố của mộng đời rất thực

Ḿnh sẽ vượt qua cho ao ước công thành 

 

Anh sẽ nắm tay em rất chặt

Ḿnh cùng nhau đi giữa gian trần

Những gian khó của chặng đường trước mặt

Ḿnh sẽ cùng nhau, xa hóa nên gần

trần minh hiền orlando, ngày 3 tháng 4 năm 2012

DO YOU KNOW WHY?

I collect all of the dust from long time ago

To fill my love for awaiting future, forgo

The songs of my old dream come back to haunt my mind

You are the one that can build my bridge, behind

 

The ocean is angry because it has no water

The universe is jealous because nobody love it

And you are still beautiful despite of time gone by

And I am still crazy for another thousand year, do you know why?

trần minh hiền orlando April 3, 2012

 

Trần minh Hiền
4/2012

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com