Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Quê Ngoại tại Ninh Ḥa.
Hội viên Hội Keep Orlando
Beautiful và Keep America
Beautiful và
Hội International Poetry.
Tổng Thư Kư Hội VAALA
Florida.  Có thơ đăng ở
nhiều tuyển tập và báo chí
cũng như Website.
Tâm niệm viết là để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh và hy vọng góp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

           

 

CHIA TAY CƠI SỐNG KIẾP TẰM
(Viết cho Ba Trần Điền- 12 tháng 2 năm 1937-2 tháng 10 năm 2009)


Đời người sắc sắc không không
Phù Du một kiếp mênh mông bến bờ
Miên trường tỉnh thức giấc mơ
Nhẹ bay cánh hạc khói mờ thiên thu
Lao xao hạnh phúc xa mù
Ḍng sông nhân thế mệt nhừ tháng năm
Chia tay cơi sống kiếp tằm
Ngàn năm đời sống trăng rằm long lanh


trần minh hiền
2 tháng 10 năm 2009

 

 

 

q Trần minh Hiền q

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com