Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 


                 

 

Cần Thơ
Cần Thơ

Anh đi dạo Cần Thơ một buổi tối
Bến Ninh Kiều hiền dịu như em
Anh ngồi ngắm dng đời qua rất vội
Một vầng trăng lơ lửng m đềm

Nghe ngọn gi lượn lờ lay ngọn nến
Thấy lung linh hạnh phc mơ hồ
Anh sẽ giữ Cần Thơ niềm thương mến
Cho trăm năm hạnh phc vỗ bờtrần minh hiền

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com