Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Quê Ngoại tại Ninh Ḥa.
Hội viên Hội Keep Orlando
Beautiful và Keep America
Beautiful và
Hội International Poetry.
Tổng Thư Kư Hội VAALA
Florida.  Có thơ đăng ở
nhiều tuyển tập và báo chí
cũng như Website.
Tâm niệm viết là để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh và hy vọng góp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

BUỒN NGHE SƯƠNg KHÓI
LA ĐÀ CỘI HOA

 


 Tranh: Lương Lệ Huyền Chiêu

 

 

Làm thơ suốt cả 1 đời

Vẫn chưa viết được 1 lời thơ hay

Băn khoăn 1 kiếp đọa đày

Tan hoang mộng mị vạn ngày âu lo

Hốt nhiên đời sống dại khờ

Hoang vu kín chỗ ơ hờ nhân sinh

C̣n chăng 1 nỗi riêng ḿnh

B́nh minh chưa đến ân t́nh chưa qua

Trăng đêm khuất nẻo ta bà

Buồn nghe sương khói la đà cội hoa

 

q Trần minh Hiền q
Orl, npc 1/4/11

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com