Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Quê Ngoại tại Ninh Ḥa.
Hội viên Hội Keep Orlando
Beautiful và Keep America
Beautiful và
Hội International Poetry.
Tổng Thư Kư Hội VAALA
Florida.  Có thơ đăng ở
nhiều tuyển tập và báo chí
cũng như Website.
Tâm niệm viết là để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh và hy vọng góp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

         BÀI THƠ HY VỌNG

        

Anh tin tưởng một ngày mai tươi mới
Hy vọng cho đời sống huy hoàng
Và cố gắng suốt đời không mệt mỏi
Rất lạc quan cho vũ trụ liên hoàn

Anh ngồi viết những ḍng văn không tính toán
Viết vần thơ đượm máu của người
Vẽ bức hoạ tuyệt vời diệu đoán
Hát vang lên bài hát nụ cười

Nghe đời sống nói những lời vời vợi
Hiểu thêm ra được rất nhiều điều
Ngồi nh́n ngắm cơi trần mong đợi
Đem niềm tin cho những cánh diều


        
 


           trần minh hiền

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com