Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

BI THƠ DNG CHA

 

 Nhớ xưa thơ b dại khờ

Cha đi cải tạo lao t khổ đau

Thời gian bạc trắng mi đầu

Bệnh đau tn tạ, nt nhầu tri tim

Xt xa kiếp sống nổi chm

Trăm năm chưa vẹn nỗi niềm yu thương

Thương cha ngn nỗi đoạn trường

Ngt xa vạn nẻo v thường nhn sinh

Lao xao một mối thm tnh

Dng hương quỳ lạy ảnh hnh sen xưa

Lắt lay ngọn cỏ gi đa

Hoang vu đời sống ngt ma vu lan

Ước mong một ci niết bn

Long lanh giọt lệ bẽ bng thi ca

 

 

 

q Trần minh Hiền q


 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com