Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

                  

ANH CẦU MONG NHN I
MUN ĐỜI     
 

 

Nghe mưa bo trong hồn dằn x
Lm tan hoang tim nhỏ dại khờ
Lng anh vẫn nguyện cầu nhn thế
V yu em đắm đuối v bờ

i đời sống lm anh khiếp sợ
Như ma thu l rụng tơi bời
Như động đất tan tnh duyn nợ
Anh cầu mong nhn i mun đời
 


trần minh hiền


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com