Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền            |                 www.ninh-hoa.com Trần Minh Hiền


 

Qu Ngoại tại Ninh Ha.
Hội vin Hội Keep Orlando
Beautiful v Keep America
Beautiful v
Hội International Poetry.
Tổng Thư K Hội VAALA
Florida.  C thơ đăng ở
nhiều tuyển tập v bo ch
cũng như Website.
Tm niệm viết l để mua
vui cũng như giải tỏa thần
kinh v hy vọng gp phần
nhỏ cho đời.Hiện cư ngụ tại:
Florida, Hoa Kỳ

 

 

 

 

           

 

N TNH HỠI

n tnh hỡi sao vẫn cn thơ dại
Cho ngn năm ơn nghĩa vẫn cn
Đm vật v đm đầy thất bại
Cố nhn ơi thi chớ dỗi hờn

Thi đ hết những lời đa giỡn
Thng năm qua cn lại những g
Đm đ hết đm về mộng mị
Lm thi ca cũng biết xun th


trần minh hiền

 

 

 


 

Trang Thơ & Truyện: Trần Minh Hiền               |                 www.ninh-hoa.com