Mn Qu Cho C B Ngy Xưa Kỳ 1 |  Kỳ 2 |  Kỳ 3

Ba Cy Đu Đủ Đực

Kỳ 1 |  Kỳ 2 |  Kỳ 3 |  Kỳ 4

Cnh Bng Hồng L a

Tm Tnh Ngy Hội Ngộ

C Phương Lan Của Ti

 

 


TRẦN HỮU SƠN
Bt hiệu: Katumtran

Cựu học sinh
Trường TH Trần Bnh Trọng Ninh Ha Nin kha 1959-1963

 

 

Hiện cư ngụ tại
Ha Lan