Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Trần Đ́nh Thọ               |                 www.ninh-hoa.com Trần Đ́nh Thọ

 Cựu học sinh trường
Trung Học Ninh Ḥa
Trần B́nh Trọng
niên khóa 1959-1963.
Trước năm 1975, Giáo sư Trung học tại Ninh Ḥa

 Hiện sinh sống tại
Nha Trang, Việt Nam

 

 

 

 

 

T̀NH NHỚ
Trần Đ́nh Thọ

 


 

Chuyện t́nh ngày ấy giữa em - tôi

Cứ ngỡ thời gian xóa sạch rồi

Từ lúc em sang: "vùng đất hứa"

Không lời từ biệt lúc chia phôi

 

Năm tháng ḍng đời lặng lẽ trôi

Tôi - em mỗi kẻ một phương trời

Em về. Gợi lại ḷng thương nhớ

Trường cũ, t́nh xưa...một quăng đời.

 

 


 

 

TRẦN Đ̀NH THỌ

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Đ́nh Thọ               |                 www.ninh-hoa.com