Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Trần Đ́nh Thọ               |                 www.ninh-hoa.com


 Trần Đ́nh Thọ

 Cựu học sinh trường
Trung Học Ninh Ḥa
Trần B́nh Trọng
niên khóa 1959-1963.
Trước năm 1975, Giáo sư Trung học tại Ninh Ḥa

 Hiện sinh sống tại
Nha Trang, Việt Nam

 

 

 

 

Quê Tôi

 

Qua Vĩnh Phước đường vào thôn Chấp Lễ

Làng tôi nghèo xơ xác mấy ṿm tre

Tuổi ấu thơ hai buổi học đi về

Căn nhà nhỏ nằm kề bên hương lộ

Từng kỷ niệm đưa tôi về nỗi nhớ

Ngôi trường làng bỡ ngỡ bước chân tôi

Bạn bè xưa nay đă cách biệt rồi

Giờ gặp lại chỉ c̣n là kỷ niệm. 

 

 

Trần Đ́nh Thọ

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Đ́nh Thọ               |                 www.ninh-hoa.com