Trang Thơ & Truyện: Trần Đ́nh Thọ               |                 www.ninh-hoa.com

 Trần Đ́nh Thọ

 Cựu học sinh trường
Trung Học Ninh Ḥa
Trần B́nh Trọng
niên khóa 1959-1963.
Trước năm 1975, Giáo sư Trung học tại Ninh Ḥa

 Hiện sinh sống tại
Nha Trang, Việt Nam

 

 

 

 


Tranh: Lương Lệ Huyền Chiêu

                     
 

KHUNG  TRỜI  KỶ  NIỆM

 

Mười năm xa vắng Ninh-Ḥa

Quê hương yêu dấu đậm đà t́nh thâm

Khơi ḷng nỗi nhớ xa xăm

Ngày xưa c̣n bé, tháng năm học tṛ

Tuổi hồng dệt những ước mơ

Gắng công đèn sách, đợi chờ “phong vân”

Nào đâu thế sự xoay vần

Bước chân phiêu bạt xa dần quê hương

Chút ǵ để nhớ để thương

Về thời áo trắng sân trường ban sơ

Cuộc đời như một giấc mơ

T́nh tôi là một bài thơ năo nùng.

 

Trần Đ́nh Thọ

(tháng 9/2010)

 

 

         

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Đ́nh Thọ               |                 www.ninh-hoa.com