Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Trần Đnh Thọ               |                 www.ninh-hoa.com


 Trần Đnh Thọ

 Cựu học sinh trường
Trung Học Ninh Ha
Trần Bnh Trọng
nin kha 1959-1963.
Trước năm 1975, Gio sư Trung học tại Ninh Ha

 Hiện sinh sống tại
Nha Trang, Việt Nam

 

 

 

 

 

                    

                                           Hnh Bng Người Xưa

 

Ti đ xa rồi ci xm xưa

Thng năm thương nhớ mấy cho vừa

Người em gi nhỏ miền qu ngoại

Tan buổi học về, giữa nắng trưa

 

Mnh đ đi chung một đoạn đường

Qua cha Hội Qun ngỏ yu thương

Em cười bẽn lẽn rồi quay gt

T o em bay giữa phố phường

 

Từ đ con đường qua xm nhỏ

Vẫn hằng in dấu bước chn ti

Cho d năm thng nhiều thay đổi

Hnh bng người xưa vẫn nhớ đời.

 

TRẦN ĐNH THỌ

 

      

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Đnh Thọ               |                 www.ninh-hoa.com