Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Trần Đnh Thọ               |                 www.ninh-hoa.com


 Trần Đnh Thọ

 Cựu học sinh trường
Trung Học Ninh Ha
Trần Bnh Trọng
nin kha 1959-1963.
Trước năm 1975, Gio sư Trung học tại Ninh Ha

 Hiện sinh sống tại
Nha Trang, Việt Nam

 

 

 

 

 

Gi Từ Dĩ Vng

 Ti xa thị trấn Ninh Ha

Miền qu yu dấu lệ nha tang thương

Nửa đời qu khứ thơm hương

Nửa đời hiện tại viễn phương u sầu

Thng năm mưa nắng di dầu

Tc xanh giờ đ bạc mu thời gian

Ti vo phố biển Nha Trang

Nỗi đau thn phận lng man mc buồn

 

 

 

Trần Đnh Thọ

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Đnh Thọ               |                 www.ninh-hoa.com