Trang Thơ & Truyện: Trần Đ́nh Thọ               |                 www.ninh-hoa.com


 Trần Đ́nh Thọ

 Cựu học sinh trường
Trung Học Ninh Ḥa
Trần B́nh Trọng
niên khóa 1959-1963.
Trước năm 1975, Giáo sư Trung học tại Ninh Ḥa

 Hiện sinh sống tại
Nha Trang, Việt Nam

 

 

 

 

                     
  

 

DẤU XƯA…

 

Tôi rời xa mái nhà xưa

Bao năm phiêu bạt nắng mưa xứ người

Mang theo nỗi nhớ không rời

Đường Trần-Quí-Cáp..,một thời thương yêu

Nha Trang thành phố đ́u hiu

Mưa buồn “thi sĩ” khóc yêu mất rồi

Dù xa nhau vạn nẻo đời

Ḷng tôi vẫn nhớ “thương ḥai ngàn năm”

 

 

TRẦN Đ̀NH THỌ

Nha Trang – Việt Nam

 

         

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Đ́nh Thọ               |                 www.ninh-hoa.com