Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Trần Đ́nh Thọ               |                 www.ninh-hoa.com


 Trần Đ́nh Thọ

 Cựu học sinh trường
Trung Học Ninh Ḥa
Trần B́nh Trọng
niên khóa 1959-1963.
Trước năm 1975, Giáo sư Trung học tại Ninh Ḥa

 Hiện sinh sống tại
Nha Trang, Việt Nam

 

 

 

 

 

                    

                                           Chuyện Mt Người Đi

 

 

Em đă đi rồi, em đă xa

Tháng năm đèn sách ở Ninh-Ḥa

Là tôi tập tểnh làm “thi sĩ”

Kể chuyện buồn vui dưới mái nhà

Tôi vẫn chờ em ngày trở lại

Thăm mái trường xưa tuổi ngọc ngà

Thăm bè bạn cũ thời niên thiếu

Khi tóc pha sương-tuổi đă già.

 

                 TRẦN Đ̀NH THỌ

 

      

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Đ́nh Thọ               |                 www.ninh-hoa.com