Ngộ Độc

Đường Nt

Nghề Chơi

Kỳ 1   |   Kỳ 2 

Trn Một Chuyến Tu

Kỳ 1     |    Kỳ 2      

"Chiến Trường Xưa"

Kỳ 1    |    Kỳ 2     

 

 

 

 


Trần Cng Nhung

Qu qun Quảng Bnh.

Cựu Gio Sư Trung học Vạn Ninh & V Tnh

Nhiếp Ảnh Gia từ năm 1969.

Giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế & quốc nội

(Vng, Bạc, Đồng)

 

Tc phẩm đ in:

- Qu Hương Qua Ống Knh
tập 1 (2002) đến tập 11 (2011)

- Ma Nước Lũ (Truyện) 

- Thăng Trầm (Hồi k Buồn vui một đời người) 

- Về Nhiếp Ảnh (Mạn đm, Nhn vật, Ph bnh)

- Buồn Vui Nghề Chơi Cy Kiểng.


Tc phẩm sẽ in: 

- QHQOK tập 12 - Sch ảnh Qu Hương Tản mạn đường xa
Hiện sinh sống tại Nam Cali.