Trang Thơ & Truyện: Trần Anh Tuyến              |                 www.ninh-hoa.com

TRẦN ANH TUYẾN
(Chị RIỀNG)
 

Qu qun:

Xm Rượu, Ninh Ha

 

 

 

Hiện cư ngụ tại
Tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. 

 

 

 

 

 

 

TUYẾT ĐẦU MA

 

 ***

 

Ẩn sau bụi nước nh trăng khuya.
Hạt trắng phau phau tuyết đầu ma,
Chưa vết chn no in ln bi,
Chỉ nghe tiếng gi khuấy động khua.

 

Hng xm lao xao, sột soạt co,
Ph vỡ khng gian rằm thng chạp.
Chư thin tụ họp ci Trời Đao*
Trống chung rung chuyển chao đn Phật


Tin nữ về cung tm dạt do.
Bầu trời sng bạc im phăng phắc,
Cn khn khp kn mối tương giao

Trả lại nhn gian như thuở no

* Đao = Đao Lợi

 

 

 

 

Anh Tuyến

Thng 12, 2013 cha Boston

 

 

 

 

            

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Anh Tuyến              |                 www.ninh-hoa.com