Trang Thơ & Truyện: Trần Anh Tuyến              |                 www.ninh-hoa.com

TRẦN ANH TUYẾN
(Chị RIỀNG)
 

Qu qun:

Xm Rượu, Ninh Ha

 

 

 

Hiện cư ngụ tại
Tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. 

 

 

 

 

 

 

 THIỀN NIỆM

 Trần Anh Tuyến   

 

 

THIỀN NIỆM

 

 ***

 

Từ khi thiền niệm đến giờ

Thơ ra lai lng tun qua bt ny

Khiến cho bận rộn suốt ngy

Chiếm hết thời giờ qun cả bữa trưa

Mỗi cảnh l một bi thơ

Đu cần khen dở khen ch được tồi

Thấy vui th viết ra thi

Mai kia mốt nọ đọc rồi quăng đi

 

 

 

 

 

 

 

Anh Tuyến

Thng 9 ngy 2 cha Boston

 

 

 

 

            

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Anh Tuyến              |                 www.ninh-hoa.com