Trang Thơ & Truyện: Trần Anh Tuyến              |                 www.ninh-hoa.com

TRẦN ANH TUYẾN
(Chị RIỀNG)
 

Quê quán:

Xóm Rượu, Ninh Ḥa

 

 

 

Hiện cư ngụ tại
Tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. 

 

 

 

 

 

 

 NIỆM THƠ

 Trần Anh Tuyến   

 

 

NIỆM THƠ

 

 ***

 

Bây giờ c̣n viết được viết đi

Mai mốt không c̣n viết được ǵ

Niệm năm mười chuỗi rồi lại viết

Quên hết mỏi ṃn cả thứ chi

C̣n hai năm nữa lên hàng tám

Không có hồn thơ tuổi xuân th́

Ánh sáng mười giờ xuyên cửa sổ

Dừng câu niệm Phật lấy bút ghi

Ngoài vườn khoe sắc hoa vàng tím

Trong nhà khói lượn đấng uy nghi

Vẫn ngồi như vậy bao thế kỷ

Thân ngài sáng chiếu dáng từ bi

Đặt bút lên bàn con xin nguyện

Văng sanh cực lạc trong kiếp ń.

 

 

 

 

 

 

Anh Tuyến

Massachusetts 11/2012

 

 

 

            

 

Trang Thơ & Truyện: Trần Anh Tuyến              |                 www.ninh-hoa.com