Trang Thơ & Truyện: Tr Kim Huy            |                 www.ninh-hoa.com

 TR KIM HUY
 

Nguyn qun:
Din Khnh, Khnh Ha

Ḥi vin Chi Hội UNESCO Thơ Đường Trầm Hương Khnh Ha

Hiện đang sinh sống tại
Nha Trang


 

 

 

 

 

 

                                         

Tranh: Họa sĩ PHI-Rm

 
 

V NG

Knh họa thơ y đề

của thầy Tư Nguyn BI NGOẠN LẠC

 

Kẻ hợm thường hay tỏ ci ti

Nếu như rủ xả thật cao vời

Bon chen tạo tc điều phiền muộn

Bung bỏ diệt sầu cuộc sống vui

Đạo giữ tm rn thn tịnh lạc

Nghĩa vun đức trải tr nhn thơi

Trăm năm được mất ph hư mộng

Gic ngộ_ xa m kẻo trể rồi.

 

 

TR KIM HUY


 

 

  V NG
Bi Ngoạn Lạc

V NG xướng, họa

 

 Xướng : TƯ NGUYN Bi Ngoạn Lạc

 

Sng m đo ngạn phải qun ti,

 V ng suốt thng thật tuyệt vời .

 Lối sống duy mnh cam bĩ cực,

 Con đường chn đạo mới an vui .

 Nội tm bất loạn đời thanh thản,

 Ngoại cảnh v thường tr thảnh thơi .

 Su tấm chung thn l luật định,

 Ci ta nặng gnh xả cho rồi . 

 

TƯ NGUYN

San Jose, 04/27/2012

 

 

 CI NG

   L Văn Ng 

83 TỰ THUẬT xướng, họa

 

 xướng : TƯ NGUYN Bi Ngoạn Lạc 

  họa : L Văn Ng .

 

CI NG

(hoạ bi thơ V Ng
của thầy Tư Nguyn)

Sự thật con người sợ ci ti,

Ai đem xả bỏ thật cao vời .

Ci ti m chặt đời phiền khổ,

Ci ng xem thường cảnh đẹp vui .

Một bước nhường li khng vướng bẫy,

Một lời nhẫn nhịn được thảnh thơi .

Người hiền nhận biết điều khn dại,

Cố chấp loanh quanh chậm mất rồi .

 

L Văn Ng.

5/2012

 

 

 

 


 

 

 

 

 

TR KIM HUY

 

 

Trang Thơ & Truyện: Tr Kim Huy                |                 www.ninh-hoa.com