Trang Thơ & Truyện: Trà Kim Huy            |                 www.ninh-hoa.com

 T KIM HUY
 

Nguyên quán:
Diên Khánh, Khánh Ḥa

Hội viên Chi Hội UNESCO Thơ Đường Trầm Hương Khánh Ḥa

Hiện đang sinh sống tại
Nha Trang


 

 

 

 

 

 

 

T́nh Trăng
Trà Kim Huy

 

 

 

Trăng xưa cài tháp cổ

Tỏa ánh vàng lung linh

Quyện mắt môi Chiêm nữ

Xôn xao ngọn sóng t́nh.

 

 

 

TRÀ KIM HUY

 

 

Trang Thơ & Truyện: Trà Kim Huy                |                 www.ninh-hoa.com