Trang Thơ & Truyện: Tr Kim Huy            |                 www.ninh-hoa.com

 TR KIM HUY
 

Nguyn qun:
Din Khnh, Khnh Ha

Ḥi vin Chi Hội UNESCO Thơ Đường Trầm Hương Khnh Ha

Hiện đang sinh sống tại
Nha Trang


 

 

 

 

 

 

                                         

 

Tranh: Họa sĩ PHI-Rm

 
 

TNH QU

Knh họa thơ thầy L VĂN NG

 

Đất khch bn ba tc điểm sương

Về thi! D cch trở đường trường

Ninh Ha cnh gi ma đua sng

Din Khnh hoa lng nụ tỏa hương

Mưa thuận cầu Dinh vang tiếng ht

Thuyền xui sng Ci nối bờ thương

Chung trời chung bng trăng huyền thoại

Cảnh phố hồn qu nghĩa vấn vương.

 

TR HUY


 

 

 


Mưa Gi Qu Ti
L Văn Ng

 

Khởi đầu nước lũ c mưa sương,

Gi mt về đy vượt dặm trường .

Din Khnh đn mưa đường ma ngọt,

Ninh Ho gặp gi mi trầm hương .

Mưa tun Sng Ci trn dng nước,

Gi thổi Cầu Dinh gợi nhớ thương .

Mưa gi Nha thnh đm nguyệt động,

Vườn sau ngỏ trước nắng hồng vương .

 

 


L Văn Ng
  San Jose, 25/04/2012

 

 

 


 

 

 

 

 

 

TR KIM HUY

 

 

Trang Thơ & Truyện: Tr Kim Huy                |                 www.ninh-hoa.com