Trang Thơ & Truyện: Trà Kim Huy            |                 www.ninh-hoa.com

 T KIM HUY
 

Nguyên quán:
Diên Khánh, Khánh Ḥa

Hội viên Chi Hội UNESCO Thơ Đường Trầm Hương Khánh Ḥa

Hiện đang sinh sống tại
Nha Trang


 

 

 

 

 

 

                                         


 

Tranh: Họa sĩ PHI-Ṛm

 
 

 

THỨC NAM KHA MỘNG

Kính họa bài Giấc mộng Nam Kha
của Thầy Tư Nguyên_Bùi Ngoạn Lạc

 

 Từ cơi hư không dến băi đời

 Trông xa...một dăi thác ghềnh thôi

 Biển cuồng_vũ trụ chừng tung vỡ

 Gió cuốn_càn khôn dở khóc cười

 Ta sống hợp ḥa nâng bước tiến

 Người say ngâm vịnh tạo sân chơi

 Tâm tư ấp ủ nguồn thi cảm

 Gột rửa trau tria ư tỏa ngời.

 

TRÀ KIM HUY

1/2013
 

 

  Giấc Mộng Nam Kha
Bùi Ngoạn Lạc


Xướng :
TƯ NGUYÊN Bùi Ngoạn Lạc

 

GIẤC MỘNG NAM KHA

 

Giấc  mộng Nam kha, ở giữa đời,

Thực hư tốt xấu, lẽ thường thôi .

Nhà tranh vách đất không nghiêng ngả,

Áo vá quần lam vẫn mỉm cười .

Chức trọng quyền cao duyên tác nghiệp,

Lầu son gác tiá nợ ăn chơi .

Tâm b́nh vạn pháp trăng lồng nước,

Tỉnh thức mù tan, cảnh sáng ngời .

 

 

TƯ NGUYÊN

San Jose, Thankgiving 2012 .

 

 

  "Giấc Mộng Nam Kha"
Lê Văn Ngô

 

 xướng : TƯ NGUYÊN Bùi Ngoạn Lạc 

  họa : Lê Văn Ngô .

 

     

"GIẤC MỘNG NAM KHA"

 

Kính họa

 

“Giấc mộng Nam kha” để dạy đời,

“Bừng con mắt dậy”, trắng tay thôi .

Gặp thời quyền lực không kiêu ngạo,

Thất thế luồng xin chỉ để cười .

Sống biết dung ḥa theo nhịp bước,

Đời khôn chẳng nợ chuyện vui chơi .

Hai lần không tắm chung ḍng nước,

Gi ữ  s ạch tâm ta, ư rạng ngời .

 

 

NGUYÊN NGỘ

Hạ Nguơn, Nhâm Th́n 2012 .

 

 

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Trà Kim Huy                |                 www.ninh-hoa.com