Trang Thơ & Truyện: Trà Kim Huy            |                 www.ninh-hoa.com

 T KIM HUY
 

Nguyên quán:
Diên Khánh, Khánh Ḥa

Hội viên Chi Hội UNESCO Thơ Đường Trầm Hương Khánh Ḥa

Hiện đang sinh sống tại
Nha Trang


 

 

 

 

 

 

 

Thắp Lửa

Nụ Cười
Trà Kim Huy

 

 
 

THẮP LỬA NỤ CƯỜI

 

    Lời " t́nh như khói thuốc bay"(*)

 Giọt t́nh đọng lại giữa ṿng tay thơm

     Ân t́nh như chuyện áo cơm

 Nhân t́nh hạt giống hoa đơm cơi thường

     Trần thế bao nẻo bao đường

 Lối nào dẫn đến khu vườn nhân tâm

     Chông chênh đi giữa cuộc trần

 Đội mưa cản nắng âm thầm đêm sương

     Ḷng riêng nếu măi vấn vương

  Làm sao tết được sợi thương cho người

     T́nh yêu thắp lửa nụ cười

  Đem trao tặng những mảnh đời bơ vơ

     Thuyền từ đậu bến mê chờ

  Kết tầng nhân nghĩa_ xây bờ yêu thương.

 

 

(*) Ư thơ Lê Bá Thiên.

 

 

TRÀ KIM HUY

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Trà Kim Huy                |                 www.ninh-hoa.com