Trang Thơ & Truyện: Tr Kim Huy            |                 www.ninh-hoa.com

 TR KIM HUY
 

Nguyn qun:
Din Khnh, Khnh Ha

Ḥi vin Chi Hội UNESCO Thơ Đường Trầm Hương Khnh Ha

Hiện đang sinh sống tại
Nha Trang


 

 

 

 

 


 

 

Thăm Lại

VƯỜN XƯA
Tr Kim Huy

 

 

 

Thn buồn viễn xứ tc pha sương

 Về lại qu xưa trải dặm trường

 Ng trước mai vng cn thắm sắc

 Vườn sau cỏ rối vẫn thơm hương

 Chn trời nhuộm tm loang chiều nhớ

 Mi rạ ươm tnh ngập lối thương

 Cm cảnh cn đy mu kỷ niệm

 Nghe lng trăn trở giọt sầu vương

  

 

 

TR KIM HUY

 

 

Trang Thơ & Truyện: Tr Kim Huy                |                 www.ninh-hoa.com