Trang Thơ & Truyện: Trà Kim Huy            |                 www.ninh-hoa.com

 T KIM HUY
 

Nguyên quán:
Diên Khánh, Khánh Ḥa

Hội viên Chi Hội UNESCO Thơ Đường Trầm Hương Khánh Ḥa

Hiện đang sinh sống tại
Nha Trang


 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

Ḥn Hèo - Ảnh: Trương Tiếp Trương

 

 

THẮM ĐẪM T̀NH NGƯỜI

Kính họa bài thơ GỌI ĐÀN

của thầy Lê Văn Ngô.

 

Nhẩm đếm thời gian dưới ánh tà

Ngơ chiều nhè nhẹ điểm chân qua

Vẫn mơ chốn cũ ngày sum họp

Chợt nhớ quê nghèo buổi cách xa

Ngàn dặm lối đời vui đất khách

Bên sân ḥe quế ấm thân già

Dù bao cách trở - điều nhân ái

Luôn thắm t́nh người - bạn với ta.

 

 

TRÀ KIM HUY

 


 

"Cám ơn chị LLHuyền Chiêu đă đọc và họa bài GỌI ĐÀN, với những lời thơ nhiều xúc cảm, mong tiếng Gọi này vang vọng đến nhiều bạn đồng điệu cho t́nh quê thêm đậm đà "

 

 LVN

 

 

GỌI ĐÀN
Lê Văn N

 

 

Chim bay về tổ lúc chiều tà,

Đời sống nhanh như cơn gió qua .

Anh dậy đi nhanh t́m bạn cũ,

Tôi ngồi chờ đợi đón người xa .

Chung nhau vui vẻ đời tươi đẹp,

Phân biệt buồn phiền tuổi chóng già .

Mọi việc gắng lên mong đạt được,

Thành công thất bại đều do ta .

 

 

 

 Lê Văn Ngô

 SJ. 11/2011

 

 

 

 


 

       

 

Trang Thơ & Truyện: Trà Kim Huy                |                 www.ninh-hoa.com