Trang Thơ & Truyện: Tr Kim Huy            |                 www.ninh-hoa.com

 TR KIM HUY
 

Nguyn qun:
Din Khnh, Khnh Ha

Ḥi vin Chi Hội UNESCO Thơ Đường Trầm Hương Khnh Ha

Hiện đang sinh sống tại
Nha Trang


 

 

 

 

 

 

                                         

 

Tranh: Họa sĩ PHI-Rm

 
 

 

TẢN MẠN HUẾ

 

Chiều nay phố Huế nha my tm

Bng bạc sương chiều nhuộm cnh sim

Khc nhạc Nam Ai vương sng nước

Giọng h mi đẩy lắng buồng tim

o ai tha thướt hoi thương nhớ

Dặm khch bng khung mi kiếm tm

Trở gt đăng trnh lưu luyến dạ

Trang tnh viết dở gửi ring em.

 

 


 

TR KIM HUY

7/2012

 

 

 


 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Tr Kim Huy                |                 www.ninh-hoa.com