Trang Thơ & Truyện: Tr Kim Huy                   |                   www.ninh-hoa.com

 TR KIM HUY
 

Nguyn qun:
Din Khnh, Khnh Ha

Ḥi vin Chi Hội UNESCO Thơ Đường Trầm Hương Khnh Ha

Hiện đang sinh sống tại
Nha Trang


 

 

 

 

 

                                         

 

Hnh Ba: Họa sĩ PHI-Rm

 
 

SNG NGỜI TM BT 

Họa thơ y đề của anh NGUYỄN VĂN THNH

 

Văn chương trang mạng đổi hằng tuần

Bt thảo đi vần đẹp xun

Tnh bạn mỗi kỳ thm khắng kht

Vườn thơ dăm thng vượt dần dần

Nhiều năm thắm đượm duyn thi ph

Mấy vận khơi trong lễ nghĩa nhn

Tay nối vng tay cng i hữu

Niềm vui nhn rộng biết bao lần.

 

TR KIM HUY

 

 

 

  SNG NGỜI TM BT
 Nguyễn Văn Thnh

 

 Xướng : Nguyễn Văn Thnh 

 

SNG NGỜI TM BT

 

Gp bt chung tay cứ mỗi tuần,

Niềm vui cn đọng đến kỳ Xun .

Mong cho trang Web vươn cao mi,

Ước được đặc san đổi mới dần .

Khoa học văn chương khơi mạch sống,

Tao đn thi ph sng lng nhn .

Vng tay rộng mở ngời tm bt,

Cảm tạ tri m.biết vạn lần .

 

NGUYỄN VĂN THNH

9/2012

 

 

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Tr Kim Huy                     |                      www.ninh-hoa.com