Trang Thơ & Truyện: Trà Kim Huy            |                 www.ninh-hoa.com

 T KIM HUY
 

Nguyên quán:
Diên Khánh, Khánh Ḥa

Hội viên Chi Hội UNESCO Thơ Đường Trầm Hương Khánh Ḥa

Hiện đang sinh sống tại
Nha Trang


 

 

 

 

 


 

 

SẮC XUÂN
Trà Kim Huy

 

 

 

Ngàn hoa khoe sắc đón xuân sang

Chẳng hẹn mà ai cũng rộn ràng

Én liệng trời cao xanh lối mộng

Bướm vờn ngơ trước thắm vườn lan

Bâng khuâng thiếu nữ mơ duyên thắm

Lất phất mưa bay lộng nắng vàng

Nhịp sống bừng lên ngày hội Tết

Hương đời bát ngát gió mênh mang.

  

 

 

TRÀ KIM HUY

 

 

Trang Thơ & Truyện: Trà Kim Huy                |                 www.ninh-hoa.com