Trang Thơ & Truyện: Tr Kim Huy            |                 www.ninh-hoa.com

 TR KIM HUY
 

Nguyn qun:
Din Khnh, Khnh Ha

Ḥi vin Chi Hội UNESCO Thơ Đường Trầm Hương Khnh Ha

Hiện đang sinh sống tại
Nha Trang


 

 

 

 

 

 

 

NHA TRANG

QU TI

Tr Kim Huy

 


Vng biển qu ti đẹp tuyệt vời

Nhấp nh thuyền c vượt ra khơi

Tay vung lưới- vọng vang cu đối

Bến đợi ma- vui ngập tiếng cười

Đm xuống đn giăng ngời phố hẹn

Gi ln sng cuộn thể rồng bơi

Nha Trang một ci non ha nước

Khch đến tham quan n liện mời.

  

 

TR KIM HUY

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Tr Kim Huy                |                 www.ninh-hoa.com