Trang Thơ & Truyện: Tr Kim Huy            |                 www.ninh-hoa.com

 TR KIM HUY
 

Nguyn qun:
Din Khnh, Khnh Ha

Ḥi vin Chi Hội UNESCO Thơ Đường Trầm Hương Khnh Ha

Hiện đang sinh sống tại
Nha Trang


 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

LỜI TIỄN BẠN ĐI XA

Bệnh nan y từ lu đột biến

Con sng đời ha chuyển phong ba

Mệnh trời kh nổi vượt qua

Anh về nước Cha bỏ xa nẻo trần.

 

Nghe tin bo lng đau như cắt

Ruột gan như ai chặt ai bầm

Tnh thơ tnh bạn thm trầm

Đ chung tưởng dẫu gần dẫu xa.

 

Nương năm thng men đời ly ty

Say ph văn luận tm cu

Nay duyn đ lỗi nhịp cầu

Nn khng giữ được cho nhau nụ cười.

 

Nếu đ thế anh về anh nh!

Đnh thi!Ti lm kẻ xa qu

Từ nay vạn nẻo sơn kh

Gẫm đau thế sự l th nỗi buồn.

 

 

 
 

TR KIM HUY


 


 

 

 

TR KIM HUY

 

 

Trang Thơ & Truyện: Tr Kim Huy                |                 www.ninh-hoa.com